top of page

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Med et godt vegnett følger et stort behov for vedlikehold slik at vegene er fremkommelige og trafikksikre for både trafikanter og næringsliv til enhver tid.

snøbrøyting

VI SØRGER FOR SIKKER FERDSEL

Dobloug maskin utfører og har kontrakter innenfor brøyting/vedlikehold av veger og uteområder, både kommunalt og privat, og ved behov for ekstra arbeidskraft rekrutterer vi fra vårt brede og lokale kontaktnettverk for effektiv og presis utførelse av arbeidet med kortest mulig mobiliseringstid.

 

Vårt vedlikeholdsarbeid pågår hele året, hvor vi deler opp arbeidet i to kategorier: sommer- og vintervedlikehold.

 

På sommerhalvåret utfører vi ofte renhold med feiing og spyling av veger og uteområder, og fokuserer på holde utemiljøer pent, ryddig og velstelt. Vi utfører også høvling og salting av grusveger og plasser. Vinterhalvåret går driften hovedsakelig i brøyting, strøing, salting og høvling. Vi har her fokus på å holde de områdene vi har ansvar for trygt og fremkommelig for alle kjøretøy og myke trafikanter. Bortkjøring av snø er også noe som blir utført etter behov.

bottom of page