top of page
riving

RIVING OG SANERING

Har du et bygg du ønsker å rive? Når et nytt bygg skal bygges hender det at et eldre bygg må vike for plassen. Dette er noe vi kan hjelpe deg med!

riving

RIVING MED GODE SAMARBEIDSPARTNERE

Dobloug Maskin har gjennom årene vært delaktige i en rekke rivningsoppdrag og har opparbeidet oss god erfaring og gode samarbeidspartnere underveis, slik at byggene kan rives på en sikker og miljøvennlig måte.

 

Vi gjennomfører prosjekter for både privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter.

 

Vi er opptatt av at både våre og våre underentreprenørers arbeidsplasser følger miljøkravene, og det er derfor viktig med god sanering av avfall både på byggeplassen og eventuelle rivningsområder.

bottom of page