top of page
transport

TRANSPORT

Med dyktige og erfarne sjåfører, samt godt utstyr til bruk i frakt, er vi i Dobloug Maskin behjelpelig med alle former for transport. Fra masse- til maskintransport, internt eller eksternt.

Transport

TRYGG FRAKT ETTER DINE BEHOV

Trenger du som privatperson å få levert masse hjem til et lite hageprosjekt, eller er du avhengig av større transport av ulike slag i forbindelse med et byggeprosjekt? Vi leverer og løser dine behov på en sikker og forsvarlig måte, og med god kommunikasjon under hele prosessen.

 

Transport vi oftest utfører:

- Massetransport

- Maskintransport

- Transport av grus og singel

- Frakt av matjord

bottom of page